Телефони на кметства в община Свиленград

ДЛЪЖНОСТ
ИМЕ
КОД
ТЕЛ.

МОБИЛЕН

EMAIL
1
Кмет с.Капитан Андреево Милен Милушев 03773 2220 0884576389 [email protected]
2
Кмет с.Студена Жельо Димитров Станков 03778 2220 0886000712 [email protected]
3
Кмет с.Момково Трифон Трифонов 03772 220 0887853189 [email protected]
4
Кмет с.Левка Веселина Георгиева 03774 2220 0886000711                    [email protected]
5
Кмет. с.Мезек Веселина Теохарова 03777 2220 0886000723 [email protected]
6
Кмет  с.Младиново Никола Господинов 037704 220 0886000714 [email protected]
7
Кмет. с.Райкова могила Станка Александрова 03776 2220 0886000715 [email protected]
8
Кмет. с.Димитровче Атанас Стефанов 037703 220 0886000717 [email protected]
9
Кмет. с.Сива река Спас Москов 03779 2220 0886000727 [email protected]
10
Кмет с.Генералово Сийка Димитрова 03775 2220 0886000728 [email protected]
11
Кмет с.Сладун Стефан Стоянов 037701 220 0886655628 [email protected]
12
Кмет. с.Пъстрогор Илия Илиев 037705 220 0886000729 [email protected]
13
Кмет с.Мустрак Костадин Димитров Господинов 037702 220 0886000716 [email protected]
14
Кмет с.Чернодъб Вангел Иванов Христов 037706 220 0886000722 [email protected]
15
Км. нам. с.Щит Станка Янакиева Узунова 037707 220 0886000721 [email protected]
16
Км. нам. с.Маточина Иванка Костадинова 037701 361 0886645101 [email protected]
https://www.livechatalternative.com/