Сайтът е в процес на обновяване!

Телефонни кодове на всички градове и села в община Свиленград

ДЛЪЖНОСТ
ИМЕ
КОД
ТЕЛ.

МОБИЛЕН

1
Кмет с.Капитан Андреево Милен Милушев 03773 2220 0884576389
2
Кмет с.Студена Жельо Димитров Станков 03778 2220 0886000712
3
Кмет с.Момково Трифон Трифонов 03772 220 0887853189
4
Кмет с.Левка Таня Желева 03774 2220 0886000711                   
5
Км. нам. с.Мезек Веселина Теохарова 03777 2220 0886000723
6
Км. нам. с.Младиново Никола Господинов 037704 220 0886000714
7
Км. нам. с.Райкова могила Станка Александрова 03776 2220 0886000715
8
Км. нам. с.Димитровче Донка Казакова 037703 220 0886000717
9
Км. нам. с.Сива река Лозко Димов 03779 2220 0886000727
10
Км. нам. с.Генералово Сийка Димитрова 03775 2220 0886000728
11
Км. нам. с.Сладун Стефан Стоянов 037701 220 0886655628
12
Км. нам. с.Пъстрогор Илия Илиев 037705 220 0886000729
13
Км. нам. с.Мустрак Костадин Димитров Господинов 037702 220 0886000716
14
Км. нам. с.Чернодъб Вангел Иванов Христов 037706 220 0886000722
15
Км. нам. с.Щит Станка Янакиева Узунова 037707 220 0886000721
16
Км. нам. с.Маточина Иванка Костадинова 037701 361 0886645101