Телефони на кметства в община Свиленград

ДЛЪЖНОСТ
ИМЕ
КОД
ТЕЛ.

МОБИЛЕН

EMAIL
1
Кмет с.Капитан Андреево Милен Милушев 03773 2220 0884576389 [email protected]
2
Кмет с.Студена Жельо Димитров Станков 03778 2220 0886000712 [email protected]
3
Кмет с.Момково Трифон Трифонов 03772 220 0887853189 [email protected]
4
Кмет с.Левка Таня Желева 03774 2220 0886000711                    [email protected]
5
Км. нам. с.Мезек Веселина Теохарова 03777 2220 0886000723 [email protected]
6
Км. нам. с.Младиново Никола Господинов 037704 220 0886000714 [email protected]
7
Км. нам. с.Райкова могила Станка Александрова 03776 2220 0886000715 [email protected]
8
Км. нам. с.Димитровче Донка Казакова 037703 220 0886000717 [email protected]
9
Км. нам. с.Сива река Лозко Димов 03779 2220 0886000727 [email protected]
10
Км. нам. с.Генералово Сийка Димитрова 03775 2220 0886000728 [email protected]
11
Км. нам. с.Сладун Стефан Стоянов 037701 220 0886655628 [email protected]
12
Км. нам. с.Пъстрогор Илия Илиев 037705 220 0886000729 [email protected]
13
Км. нам. с.Мустрак Костадин Димитров Господинов 037702 220 0886000716 [email protected]
14
Км. нам. с.Чернодъб Вангел Иванов Христов 037706 220 0886000722 [email protected]
15
Км. нам. с.Щит Станка Янакиева Узунова 037707 220 0886000721 [email protected]
16
Км. нам. с.Маточина Иванка Костадинова 037701 361 0886645101 [email protected]
https://www.livechatalternative.com/