Тримесечни и годишни отчети на бюджета, СЕС и КР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ЗА 2023 Г. ПО НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧИСКИ ПРЕВОЗИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2023 г., съгл. чл.71, т.3 от Наредбата и реда за предоставяне на средства за компенсирани на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във…

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ЗА 2022 ПО НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 г. съгл. чл.71, т.3 от Наредбата и реда за предоставяне на средства за компенсирани на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във…

https://www.livechatalternative.com/