Тримесечни и годишни отчети на бюджета, СЕС и КР

Информация за предоставени компенсации и субсидии за 2019 година по наредбата за обществени пътнически превози

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 г. съгл. чл.71, т.3 от Наредбата и реда за предоставяне на средства за компенсирани на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във…

https://www.livechatalternative.com/