ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ЗА 2021 ПО НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021 г.

съгл. чл.71, т.3 от Наредбата и реда за предоставяне на средства за компенсирани на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешно градския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

1. Общ размер на изплатените от Кмета на Общината:

компенсации 448915.32 лв.

субсидии 19780 лв.

2. Размер на изплатените на всеки превозвач суми, както следва:

"Бойдеви" ЕООД- гр. Свиленград 254572,35 лв.

"Елеганс Конфорт І" ООД-гр. Свиленград 1012.50 лв.

"ТОРРЕ" ЕООД"- гр. Харманли 48109.00 лв.

„Дон-тур-транс“ ООД 331,80 лв.

"ДГ, ДЯ и Здр.кабинети"- (поддръжка на училищни автобуси)

128436.67 лв.

"Христо Ботев" с. Левка- (поддръжка на училищен автобус)

36233,00 лв.

https://www.livechatalternative.com/