ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ЗА 2022 ПО НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 г.

съгл. чл.71, т.3 от Наредбата и реда за предоставяне на средства за компенсирани на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешно градския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

  1. Общ размер на изплатените от Кмета на Общината: 821 145,67 лв.

В т. Число:

компенсации  - 682 005,67 лв.

субсидии -  139 140,00 лв.

2. Размер на изплатените на всеки превозвач суми, както следва:

"Бойдеви" ЕООД- гр. Свиленград -  548 438,03 лв.

"ТОРРЕ" ЕООД"- гр. Харманли -  76 776.64 лв.

"ДГ, ДЯ и Здр.кабинети"- (поддръжка на училищни автобуси)

161 995 лв.

"Христо Ботев" с. Левка- (поддръжка на училищен автобус)

33 936,00 лв.

https://www.livechatalternative.com/