Училища

СОУ Д-р ПЕТЪР БЕРОН

СУ "Д-р ПЕТЪР БЕРОН"

Адрес: Свиленград, ул. "Отец Паисий" №28
Директор: Мариян Боянов
Телефон: 0379 / 7 13 54
E-mail: [email protected]

ПГССИ Христо Ботев

ПГССИ "Христо Ботев"

Адрес: Свиленград, ул. “Александър Стамболийски” №13
Директор: инж. Христина Милушева
Телефон: 0379 71282
E-mail: [email protected]

І ОУ ИВАН ВАЗОВ

І ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Адрес: Свиленград, ул. Климент Охридски №2
Директор: Ася Райкова
Телефон: 0379 / 7 19 22
E-mail: [email protected]

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

Адрес: Свиленград, ул. Хан Аспарух №50
Директор: Стефан Каймаков
Телефон: 0879 161 042
E-mail: [email protected]

ОУ ХРИСТО ПОПМАРКОВ

НУ "ХРИСТО ПОПМАРКОВ"

Адрес: Свиленград, ул. Иван Вазов 38
Директор: Ана Иванова
Телефон: 0379 / 7 14 13
E-mail: [email protected]

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

Адрес: с. Левка
Директор: Петя Благоева
Телефон: 0887 330 089

E-mail: [email protected]

 

ПУИ Стефан Василев

ЦСОП "Стефан Василев"

Адрес: Свиленград, ул.” Максим Горки”№ 2 А
Директор: Юлия Илева
Телефон: 0379 71651
E-mail:pui.svilengrad@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/