Устройство на територията - обявления

Фанка Ангелова Стоянова, Захаринка Жорова Иванова, Катя Жорова Иванова, Галя Жорова Михайлова, Зинка Жорова Иванова, Жоро Иванов Асенов, Демир Ангелов Митев, Христо Демирев Митев, Ангел Демирев Митев, Митко Демирев Митев и Катя Демирева Митева, съсобствен

Съощение за Фанка Ангелова Стоянова, Захаринка Жорова Иванова, Катя Жорова Иванова, Галя Жорова Михайлова, Зинка Жорова Иванова, Жоро Иванов Асенов, Демир Ангелов Митев, Христо Демирев Митев, Ангел Демирев Митев, Митко Демирев Митев и Катя Демирева Митева

https://www.livechatalternative.com/