Правила и политики

Файлове:

Законови нормативни изисквания Законови нормативни изисквания

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЛЕНГРАД ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЛЕНГРАД

Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в Община Свиленград Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в Община Свиленград

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Бюджетен календар Бюджетен календар

Бюджетен календар за 2014 година Бюджетен календар за 2014 година

Стратегия за организационно развитие Стратегия за организационно развитие

Доклад и препоръки от проведен Функционален анализ на ОБА Доклад и препоръки от проведен Функционален анализ на ОБА

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВО ЗА 2017/2018 Г. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВО ЗА 2017/2018 Г.

Декларация за Политиката на ръководството Декларация за Политиката на ръководството

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 2017/2018 г. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 2017/2018 г.

Мерки за защита от дискриминация в Общинска Администрация Свиленград Мерки за защита от дискриминация в Общинска Администрация Свиленград

План за защита при бедствия на Община Свиленград План за защита при бедствия на Община Свиленград

ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 2009 г. ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 2009 г.

Етичен кодекс на служителите в общинска администрация - Свиленград Етичен кодекс на служителите в общинска администрация - Свиленград

ХАРТА на потребителя на услуги предоставяни от общинска администрация ХАРТА на потребителя на услуги предоставяни от общинска администрация

https://www.livechatalternative.com/