Заместник-кмет

За контакти:

тел.: 0379 / 74 304
e-mail: [email protected]

СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ДИНКОВА – МАРГАРИТОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ

Родена е на 30.05.1980 г. в Свиленград. Завършила е висше образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалности „Макроикономика” - бакалавър и „Международни икономически отношения” – магистър. Владее руски и английски език.

Започва работа в Общинска администрация - Свиленград на 25 години, през 2005 г., в новата сфера – разработване и изпълнение на европейски и национални проекти. Преминава през позициите главен експерт, началник-отдел и директор на Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми”.

През кариерата си е била ръководител на едни от най-големите проекти на общината - изграждане, реконструкция и модернизация на ВиК в кв. „Кап. Петко войвода”, изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и водоснабдителна мрежа в Свиленград; строителство и оборудване на Спортната зала; енергийна ефективност на десетки многофамилни жилищни и административни сгради; реконструкция на водопроводна мрежа на селата Капитан Андреево, Левка, Момково и Студена; подобряване на пътната инфраструктура на територията на Община Свиленград; модернизиране на детска ясла и др.

Има специализации по кръгова икономика, зелена администрация, финансови инструменти и комбинирано финансиране, интегрирани териториални инвестиции.

Семейна, с една дъщеря.

https://www.livechatalternative.com/