Заповеди и обявления на общинска служба "Земеделие"

Заповед №РД - 09- 208/22.12.2017г. и Заповед №РД - 09- 209/22.12.2017г. на Директора на ОД"Земеделие" Хасково във връзка с изпълнение на процедурата по чл.37ж от ЗСПЗЗ

Заповед №РД - 09- 208/22.12.2017г. и Заповед №РД - 09- 209/22.12.2017г. на Директора на ОД"Земеделие" Хасково във връзка с изпълнение на процедурата по чл.37ж от ЗСПЗЗ

https://www.livechatalternative.com/