Обявление във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади през стопанската 2022/2023г.

Файлове:

obqvlenie_20221109.pdf obqvlenie_20221109.pdf

https://www.livechatalternative.com/