Заповеди по чл.37ж, ал.11 и 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ в изпълнение на разпоредбите на чл.37в, ал.5 и ал.16 от ЗСПЗЗ

https://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane.aspx

https://www.livechatalternative.com/