++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Untitled Document

Общината финансира три проекта на неправителствени организации за младежки дейности
12.08.2013
В Международния ден на младежта - 12 август, бяха връчени договорите на първите бенефициенти, подпомогнати от общината за осъществяване на проекти за младежки дейности. Председателят на оценяващата комисия към Консултативния съвет по въпросите на младежта Снежана Янева – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в ОбА, връчи ...
Представяне на проект за повишаване на компетентността и ефективността на служителите в Общинска администрация - Свиленград
07.08.2013
Представяне на проект „Повишаване на компетентността и ефективността на Общинска администрация - Свиленград чрез обучения за професионално развитие, по ключови компетентности и чуждоезиково обучение” се проведе днес в заседателната зала на ОбА. Проектът се изпълнява от Община Свиленград по Договор А12-22-116/22.05.2013г. Той ще се реализира за период ...
Започна строителството на защитено жилище в Свиленград
07.08.2013
Първа копка на защитено жилище бе направена днес в Свиленград. В него ще бъдат подслонени 8 младежи на 18 години, които напускат домовете за деца, лишени от родителска грижа, и навлизат в живота на възрастните. Строителството се осъществява по проект на общината „Изграждане на защитено жилище на територията на ...
Общинският съвет отчете дейността си за първото полугодие на 2013 г.
02.08.2013
Отчет за дейността си за първото полугодие на 2013 г. представи Общински съвет –Свиленград на предваканционната си юлска сесия. За отчетния период местните законотворци са провели шест редовни заседания, а постоянните комисии към ОбС са заседавали 38 пъти. За шестте месеца на годината Общинският съвет е разгледал общо 202 ...
При ремонта и строителството на ВиК мрежата в кв. „Изгрев”, кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” хората ще бъдат предварително уведомявани за спирането на водата
01.08.2013
Община Свиленград и ВиК – Хасково предварително ще информират жителите на Свиленград при планирани прекъсвания на водоподаването във връзка с ремонтите и изграждането на ВиК системите в кв. „Изгрев”, кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” по общинския проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и ...
Събития от културния календар за юли в чест на 90 години от рождението на Бинка Желязкова
26.07.2013
С няколко събития от културния календар за месец юли общината отбеляза 90-та годишнина от рождението на Бинка Желязкова. Две изложби и радиопредаване по Общинско радио – Свиленград, бяха посветени на големия кинотворец. Родената в Свиленград на 15 юли 1923 г. Бинка Желязкова ...
Започна въвеждащото обучение на одобрените кандидати за предоставяне на услугата помощ в домашна среда
26.07.2013
Започна въвеждащото обучение на одобрените кандидати за предоставяне на услугата помощ в домашна среда по проекта на община Свиленград „Моята сребърна есен – щастлива пролет”, схема за безвъзмездно финансиране “Помощ в дома” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Целта на обучението е добрата подготовка и ефективност при предоставянето на ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [Следваща] [Последна]

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.