++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Концерт за децата със СОП подариха техните връстници от Детската музикална школа
30.05.2010
Концерт за децата със специални образователни потребности изнесоха малките музиканти от Детската музикална школа към община Свиленград. Концертът бе по повод Деня на детето – 1 юни.
В голямата зала на общинската администрация бяха дошли майките на деца с увреждания от местното сдружение “Нашите деца могат”, деца, обучавани в ресурсния кабинет в СОУ “Д-р Петър Берон”, ресурсни учители от детските градини и училища, представители на общината и медиите, граждани.
Малчуганите със специални образователни потребности с интерес проследиха представянето на различни духови и ударни музикални инструменти – флейта, тромпет, маракаси, ксилофон, барабани, и чуха звученето им в изпълненията на своите връстници, възпитаници на музикалната школа.
Майките от сдружение “Нашите деца могат” изразиха благодарност към талантливите музиканти, към техните преподаватели и към инициаторката на събитието кметшата Елена Манолова. “Благодарим ви за идеята и цялата организация на този концерт, защото музиката има голямо терапевтично значение за нашите деца. Чрез нея те могат лесно и приятно да подобрят здравословното си състояние”, каза секретарят на сдружението Красимира Добрева.
Детската музикална школа към община Свиленград е създадена през 2008 година. В нея се обучават 34 деца на възраст от 5 до 15 години. Техни преподаватели са Румяна Пенчева, Росица Начкова, Пенчо Пенчев и Владимир Стефанов от Музикалното училище в Пловдив. Според ръководителя на школата Васко Славов, в близко бъдеще малките музиканти ще сформират детски духов оркестър.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.