++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Кметът Георги Манолов посрещна ръководителя на московския район Шатура Андрей Келлер
02.07.2012
Кметът на Свиленград инж. Георги Манолов посрещна административния ръководител на Шатурски район, Московска област Андрей Келлер. Това е втора визита на руския държавник в Хасковска област след подписаното през 2005 година споразумение за сътрудничество между двата региона, и първото в Свиленград. Келлер бе придружен от областния управител Ирена Узунова и от председателя на Координационния съвет на руските съотечественици в България и член на Президиума на Световния Координационен съвет на руските съотечественици Марина Дадикозян.
В проведения разговор между Манолов и Келлер бе обсъдена възможността Свиленград и Хасковска област да станат първия износител на вино в Подмосковието. Келлер заяви, че е готов да дари проектите на техния дворец на спорта, за да се направи и в Свиленград подобно уникално съоръжение. Двамата ръководители се договориха в близко бъдеще деца от Свиленград да покажат нашата култура в Шатура, а тук да гостуват русначета. Официалната визита в областта завърши именно в Свиленград с посещение на историческите забележителности в Мезек и дегустация на местни вина в Катаржина Естейт.
Шатурски район е изключително богат на водни и горски ресурси. Там се намират най-големите естествени водоеми на Московска област – езерата Святое, Дубовое, Белое и Черное-Бордуковское. Промишлеността е водещ отрасъл в развитието на града и района, където работят над 60 предприятия в областта на енергетиката, дървообработването, мебелното производство, производството на лазерно оборудване и др. Добре развито е селското стопанство. Произвеждат се различни зърнени култури, картофи, плодове. В Шатурски район работят два научно-изследователски института – в областта на лазерните и информационни технологии, термодинамиката и енергетиката. Населението наброява близо 71 000 души, а административният център Шатура е с около 40 000 жители.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.