++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Първа награда от фестивал в Албания за женската камерна фолклорна група при НЧ ”Просвета - 1870”- Свиленград
04.07.2012
С първа награда се завърна женската камерна фолклорна група при НЧ ”Просвета - 1870”- Свиленград, от V фестивал за полифонично пеене в град Балш, Албания. Фестивалът се провежда в продължение на 3 дни на сцена, разположена сред антична крепост над града. С многогласовото пеене, характерно за регионите, от които идват, са се представили участници от Албания, България и Гърция. Със своите изпълнения свиленградските самодейци са обрали овациите и са си поделили първото място с известна албанска група за традиционно полифонично пеене.
Инициатори на фестивала са артистичната културна асоциация „Albanian Polyphony” и Министерството на туризма, културата , младежта и спорта, областното управление на Фиер и община Балш. Целта им е да се запази традиционната албанска полифонична музик, която е част от световното историческо наследство на ЮНЕСКО.
Групата от Свиленград е била посрещната много сърдечно от почетния консул на България в Албания Селим Ходжай, изявата са уважили нашият консул Лъчезар Чотов и посланикът ни в Тирана Димитър Арнаудов.
Свиленградчани са били впечатлени от гостоприемните и сърдечни домакини от община Балш и от курортния град Вльора, разположен на Адриатическо море.
Посещението на групата в Албания, в която бяха включени и бизнесменът Георги Лозев - председател на читалищното настоятелство и директорът на Общинския музей Елена Митева, бе финансирано от Община Свиленград.
Очаква се през следващата година фолклорна група от Балш да гостува на Свиленград и да представи традиционното албанско певческо изкуство на фестивала „Песни и танци без граници”, а по предложение на кмета на Балш между двете общини Свиленград и Балш предстои създаването на партньорски взаимоотношения.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.