++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

По покана на кмета в Свиленград гостува посланикът на Република Казахстан
20.12.2018
По покана на кмета на Свиленград инж. Георги Манолов тук гостува посланикът на Република Казахстан Негово Превъзходителство Темиртай Избастин. Той се срещна с местната общественост, бизнеса и живущите тук представители на Казахстан, Русия и бившите съветски републики. Дипломатът представи своята страна чрез фотоизложба, разказваща за развитието на Казахстан от създаването на държавата през 1991 г. до днес. Разказа за политиката на страната, която се предприема по инициатива на президента Назарбаев за по-бързо икономическо и социално развитие на многонационалната им държава. Присъстващите на срещата имаха въпроси, свързани с развитието на селското стопанство, образованието и социалната дейност, задържането на младите хора в страната. Посланик Избастин подари на кмета Манолов книгата на президента Нурсултан Назарбаев „Казахстанският път” и диск с песен, създадена по идея на посланика и посветена на 20-годишнината на столицата Астана.
Кметът на Свиленград запозна дипломата с постиженията на общината по различни проекти в областта на туризма и експонирането на историческото наследство, както и с най-новите инвестиции в тази област. Заедно посетиха историческите обекти в региона, разгледаха реставрирания стар мост на р. Марица от 16 век, тракийската куполна гробница край с. Мезек и паметника на ген. Никола Иванов. Посланикът посети и новооткритата библиотека в града, където подари няколко книги на български език, разказващи за историческото и културно развитие на страната и стратегията за развитие на Казахстан до 2050г. Темиртай Избастин изрази възхищението си относно развитието на библиотечното дело в България и сподели, че група от Казахстан изучава българския опит за развитие на библиотеките. Той посети още спортната зала в града, където наблюдава тренировките на малките хандбалисти.
Със съдействието на посланик Избастин предстои установяване на контакти и съвместно партньорство между община Свиленград и подобна община в Казахстан.ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.