++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

На 16.02.2015 г. спират превозите от Свиленград до София и Пловдив в 6.00 часа до подписване на договори с фирмата превозвач
13.02.2015
Във връзка с осъществяване на обществен превоз на пътници по линиите Свиленград-София в 6.00 часа, Свиленград – Пловдив в 6.00 часа и обратно, уведомяваме жителите, че на 15.02.2015 г. изтича договорът на настоящия превозвач - фирма „Бойдеви” ЕООД – гр. Свиленград. По искане на фирма „Торре” ЕООД – гр. Харманли с Определение на Административен съд - Хасково е постановено предварително изпълнение на заповедите на Кмета на Общината за сключване на договор с фирма „Торре”. За това определение Община Свиленград все още не е уведомена официално от съда, а с писмо от фирма „Торре” на 12.02.2015 г. В него фирмата иска незабавни действия за сключване на договори за обществен превоз по горепосочените линии. Отчитайки обществения интерес, веднага Община Свиленград подготви необходимите документи и покани фирмата за подписване на договорите на 13.02.2015 г. в 16.30 часа. В отговор на поканата фирмата превозвач уведоми общината с писмо, че „обективно е невъзможно да се яви в общината, да представи платежни документи за внесени гаранции и да подпише договора”. В същото писмо се съобщава, че оферираните в конкурса автобуси не могат да бъдат осигурени. Поради тази причина към момента няма сключен договор с изпълнител на превозите за двете линии Свиленград – София в 6.00 часа и Свиленград – Пловдив в 6.00 часа и до сключването на такъв няма да се извършват превози. Община Свиленград изпрати днес, 13.02.2015г., нова писмена покана до фирма „Торре” за сключване на договорите в понеделник - 16.02.2015 г., в 10.00 часа.
Актуална информация по темата ще бъде публикувана на сайта на общината на 16.02.2015г. и ще бъдат поставени съобщения на информационното табло на Автогара – Свиленград.


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.