++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?
17.01.2018
• Пестим ценни суровини и природни ресурси
Събраните разделно отпадъци се рециклират и превръщат в нови продукти.

• Пестим енергия
За производството на нови продукти от рециклирани материали е необходимо значително по-малко енергия.

• Спасяваме природата
Колкото по-малко суровини извличаме от природата, толкова по-дълго запазваме чисти почвата, водата и въздуха.

• Намаляваме разходите за събиране, транспортиране и депониране на отпадъците. По-малко разходи – запазване размера на такса битови отпадъци.

• Намаляваме обема на депото за битови отпадъци. Разделно събраните отпадъци се преработват, а не отиват на депото.

ЗА ТОВА Е НЕОБХОДИМО:

1. Събирай в предоставения СИН контейнер тип Иглу само хартиени и картонени отпадъци като например:
• вестници и списания;
• празни кутии от сокове и мляко;
• кашони и други хартиени и картонени опаковки;
• картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
• хартиени торбички и чували.
Не събирай в контейнера тип Иглу:
• силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (например мазна кутия от пица, салфетка);
• хартии с нанесени специални покрития (например метални и пластмасови фолиа);
• всякакви други отпадъци, които не са хартиени (например санитарни материали).
Не поставяй в чувалите големи опаковки от велпапе и картон. След като ги сгънеш до максимално редуциране на обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги предавай на екипа, ангажиран с разделното събиране.

2. Събирай в предоставения ЖЪЛТ контейнер тип Иглу само пластмасови и метални отпадъци от опаковки, като например:
• пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
• кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
• туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
• пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
• метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
• капачки от буркани и бутилки;
• стреч фолио и опаковъчно фолио.

В контейнера тип Иглу за разделно събиране на пластмаса и метал не събирай:
• блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
• домакински електроуреди и авточасти
• отпадъци, които не са пластмасови и метални.
Преди да предадеш пластмасовите опаковки:
- изпразни ги от съдържанието им и ги почисти
- смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги затвори с капачката.

3. Събирай в предоставения ЗЕЛЕН контейнер тип Иглу само стъклени отпадъци от опаковки:
• Бутилки от всякакъв вид и цвят;
• Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти.
• Буркани от всякакви храни;
В контейнер тип Иглу за разделно събиране на стъкло не събирай:
• Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
• Крушки и луминисцентни лампи;
• Стъкло от прозорци и огледала;
• Автомобилни стъкла.
Преди да предадеш стъклените опаковки:
- Махни капачките и тапите;
- Изпразни ги от съдържанието им и по възможност ги изплакни


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.