++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Празнична програма за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
16.05.2019
15.05.2019, 18:30 ч., НЧ "Просвета 1870"
Тържествен концерт на Хорова школа при НЧ "Просвета 1870" с ръководител Кирил Търпов

17.05.2019, 17:30 ч., Общинска библиотека
Представяне на книгата "Завръщане" на Павлина Циганчева

18.05.2019, 18:00 ч., Исторически музей
Церемония по награждаване на победителите във фотоконкурса "Родния край - история в снимки" и откриване на изложба

20.05.2019, 15:30 ч., Арт галерия
Изложба "Детска илюстрация на Катина Недева" с представяне на нейната книга "Птиче село"

20.05.2019, 18:00 ч., НЧ "Просвета 1870"
Тържествен концерт "На учителя с любов"

21.05.2019, 18:30 ч., НЧ "Просвета 1870"
"Госпожа Министершата" - премиера на театрален състав при НЧ "Просвета 1870"

22.05.2019, 15:00 ч., Ресторант "Марица"
Тържествен коктейл и връчване на годишните награди за просвета "Учител на годината" и "Ученик на годината" 2019

23.05.2019, 17:00 ч., Общинска библиотека
Литературна вечер "Яна Язова - енигма, фатализъм, реалност"

23.05.2019, 18:30 ч., НЧ "Просвета 1870"
Спектакъл "Нашенци"- комедия по разкази на Чудомир, представена от сборна формация от ученици, учители и родители при СУ "Д-р П. Берон"

24.05.2019, 10:00 ч., Църква "Св.Троица"
Тържествен молебен, посветен на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

24.05.2019, 11:00 ч., бул."България"
Празнично шествие, посветено на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.