++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Untitled Document

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ

Публично обсъждане на отчета на общинския бюджет за 2018 г.
20.03.2019
На 29.03. 2019 г. от 14.00 часа в малката зала на Община Свиленград на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Свиленград и Кметът на Община Свиленград организират публично обсъждане на отчета на ...
Участък от улица "23-ти септември" ще бъде затворен за движение на МПС поради цялостен ремонт
11.03.2019
Започват строително-монтажни работи по улица „23-ти септември”, където ще се извърши подмяна на бордюри и асфалтиране. За безопасно извършване на ремонта от 12 март ще бъде затворен за движение на МПС участъкът от същата улица, разположен между улиците ...
ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК 3 МАРТ
26.02.2019
3 МАРТ - ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 28.02.2019 17:30ч. Общинска библиотека Представяне на сборника „Занаяти и търговия. Социално-икономическо развитие на тракийските земи” 01.03.2019 18:00ч. НЧ”Просвета-1870” Празничен концерт на космическите гласове на хор „Ваня Монева” 02.03.2019 10:00-13:00ч. Спортна площадка „Изгрев” Финал и ...
Поклонение в памет на Левски на 19 февруари от 12 часа
14.02.2019
Общоградско поклонение по повод 146 години от обесването на Васил Левски ще се състои на 19 февруари от 12.00 часа пред паметника на Апостола, на ул. "В. Левски".
Започна плащането на местните данъци и такси за 2019 г.
13.02.2019
Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че започна плащането на местните данъци и такси за 2019 г. Задълженията могат да се ...
Публично обсъждане за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД
07.02.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане,обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за ...
ОбА обявява свободно работно място за: Длъжността Инспектор „Незаконно строителство и контрол по ЗУТ”
05.02.2019
Общинска администрация - Свиленград, обявява свободно работно място за: Длъжността Инспектор „Незаконно строителство и контрол по ЗУТ” в Отдел „Устройство на територията”, Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията”. 1. Минимални изисквания за длъжността: Образование: Висше - бакалавър Области на висше образование: Технически ...
Публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019 г.
21.12.2018
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На 16.01.2019 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация-Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се състои публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019 г. ...
Подменят се водопроводи на улиците „Трети март”, „Тодор Кирков” и „23 –ти септември”
12.10.2018
Строително-монтажни работи по подмяна на водопроводи се извършват на улиците „Трети март”, „Тодор Кирков” и „23 –ти септември”. Движението на МПС ще бъде ограничено.
До 31 октомври се заплаща без лихва втора вноска на местните данъци
10.10.2018
Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 31 октомври 2018 г. /сряда/ е ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.