++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Untitled Document

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ

Третиране срещу комари с авиационна техника ще се проведе в периода 11 - 18.07.2018 г.
10.07.2018
В период от 11.07.2018 г. до 18.07.2018 г. от 05.00 до 11.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица, съгласно договор за ...
Програма за работа с деца "Лято в музея"
02.07.2018
За втора поредна година Исторически музей Свиленград, със съдействието на Общинска Администрация Свиленград организира Програма за работа с деца „Лято в музея”. Тя се състои в часове по изобразително изкуство и моделиране с глина Заниманията ще ...
Приемен ден на областния управител в Свиленград на 11 юли
02.07.2018
Приемен ден на областния управител на Хасково Станислав Дечев ще се състои в Свиленград на 11.07.2018 г. от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация, ет.2, кабинет 320.
Покана по проект BG16RFOP001-2.001-0074-С01„Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги”
16.05.2018
На 21.05.2018г. от 13:00 ч. в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград, ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0074-С01„Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги”. Общата стойност на Договора за безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 1 548 828,31 ...
Покана по проект BG16RFOP001-2.001-0055-С01 „Енергийна ефективност на сграда от културната инфраструктура – Библиотека гр.Свиленград”
16.05.2018
На 21.05.2018 г. от 10:00 ч. в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград, ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0055-С01 „Енергийна ефективност на сграда от културната инфраструктура – Библиотека гр.Свиленград” . Общата стойност на Договора за ...
Тържество за Деня на храбростта - 6 май
04.05.2018
На 6 май от 11 часа пред паметника на героите от Одринската битка, който се намира в Градския парк, ще се проведе тържествена церемония по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия.
Общинска администрация обявява свободно работно място за длъжността Младши експерт „Проекти и програми”
25.04.2018
Общинска администрация - Свиленград, обявява свободно работно място за: Длъжността Младши експерт „Проекти и програми” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” 1. Минимални изисквания за длъжността: Образование: Висше- бакалавър Отлично владеене на английски език или друг чужд език 2. Кратко описание на длъжността: Събиране на информация ...
Решение за спечелил конкурса за длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост"
20.04.2018
Р Е Ш Е Н И Е от 19.04.2018г. НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД№292от 01.03.2018г. на Кмета на община Свиленград Въз основа на резултатите от проведения конкурс за длъжността Старши експерт „Земеделска, горска и водна собственост”, Отдел „Общинска собственост”, Дирекция” ...
Пръскане срещу комари и кърлежи със самолет ще се проведе от 20 април до 1 май 2018 г.
19.04.2018
В периода от 20.04.2018 г. до 01.05.2018 г., от 05.00 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари и кърлежи с авиационна техника по поречието на р.Марица в Община Свиленград Подлежащите на третиране терени са с отстояние от населените ...
Решение за спечелил конкурса за длъжността Старши експерт "Обществени поръчки"
19.04.2018
Р Е Ш Е Н И Е от 18.04.2018г. НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД№293 от 01.03.2018г. на Кмета на община Свиленград Въз основа на резултатите от проведения конкурс за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки, капитално строителство и контрол” ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.